Zapytanie ofertowe


W związku z uzyskanym dofinansowaniem w projekcie granitowym

„Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacja dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19

załączam zapytanie ofertowe.

 

 

 

Zapytanie w projekcie grantowym: „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”

 

 

Ogłaszamy iż został wybrany sprzedawca która podał najniższą cenę. Przedstawiamy protokół z postępowania.

« wstecz

Zaufali nam już wielokrotnie